Aktualności
Informacje ogólne
Dane teleadresowe urzędu
Kierownictwo urzędu
Struktura organizacyjna
Zadania
Mapka dojazdowa
Statystyki, analizy, opracowania
Stawki, kwoty, wskaźniki
EURES
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy
Projekt systemowy dla szkół zawodowych
Zastępcza służba poborowych
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia
Rejestr Instytucji Szkoleniowych
Rejestr Agencji Zatrudnienia
Opiniowanie nowych kierunków kształcenia
Młodociani - Zawody refundowane
Wojewódzka Rada Rynku Pracy
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Projek pilotażowy „Partnerstwo dla pracy”
Praca za granicą - kampania informacyjna
Praca w WUP
Zamówienia publiczne

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres pocztowy:
 
15/02/24
Analiza ofert pracy publikowanych w mediach i akademickich biurach karier w województwie podkarpackim

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie opublikował analizę ofert pracy publikowanych w mediach i akademickich biurach karier w województwie podkarpackim.  ...więcej

15/02/23
Oferta CIiPKZ w II kw. 2015 r.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie informuje o możliwości uczestnictwa w grupowych zajęciach aktywizujących dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy, absolwentów szkół oraz studentów.    ...więcej

15/02/20
Podkarpackie Targi Pracy

26 lutego 2015 roku w Hali Podpromie w Rzeszowie odbędzie się kolejna edycja Podkarpackich Targów Pracy. Targi organizowane są przez Biuro Karier Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.   ... więcej

15/02/17
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Przed nami kolejny „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W tym roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się o poradę w dniach 23–28 lutego 2015 r.    ... więcej

15/02/17
Stan i struktura bezrobocia w woj. podkarpackim

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie opublikował informację o stanie i strukturze bezrobocia w woj. podkarpackim w styczniu 2015 roku.  ...więcej

15/02/12
Pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zmianie uległ m.in.: art. 22 i 23. W miejsce wojewódzkiej rady zatrudnienia należało powołać Wojewódzką Radę Rynku Pracy w Rzeszowie.   ...więcej

15/02/09
Sytuacja kobiet na rynku pracy w województwie podkarpackim

Sytuacja kobiet na rynku pracy już od wielu lat pozostaje trudniejszą niż mężczyzn. Dotyczy to szerszych procesów społeczno-gospodarczych i przemian kulturowych zachodzących w Unii Europejskiej.   ...więcej

15/02/06
Oferta CIiPKZ w I kw. 2015 r.

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej województwa podkarpackiego proponują udział w zajęciach aktywizacyjnych i poradnictwie grupowym. Zajęcia warsztatowe są bezpłatne i prowadzone są w formie warsztatów grupowych.    ... więcej

15/02/03
Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że z dniem 1 lutego 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.     ... więcej

15/01/21
Praca wakacyjna dla studentów w Niemczech

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że z Federalnego Urzędu Pracy (ZAV) w Bonn wpłynęła oferta pracy wakacyjnej dla polskich studentów w Niemczech na okres wakacji – lato 2015r. Oferta posiada limit podań, dla województwa podkarpackiego przyznano 10 miejsc  ....więcej

15/01/21
Stan i struktura bezrobocia w woj. podkarpackim
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie opublikował informację o stanie i strukturze bezrobocia w woj. podkarpackim w grudniu 2014 roku.     ... więcej
15/01/19
Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2015 roku

W roku 2015, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, realizowany będzie instrument rynku pracy, jakim jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy.      ...więcej

15/01/14
Podpisanie porozumienia w sprawie PO WER na Podkarpaciu

We wtorek 13 stycznia 2015 roku Tomasz Czop – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie podpisał w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju porozumienie w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków EFS. ... więcej

14/12/29
Express do zatrudnienia – innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w 2015 roku będzie kontynuował cykl warsztatów dla potencjalnych realizatorów usługi zlecania działań aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych.    ... więcej

14/12/05
Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to nowa forma wsparcia pracodawców i pracowników. Głównym celem Funduszu jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące.   ... więcej

14/11/27
Raport podsumowujący realizację projektu pilotażowego "Partnerstwo dla pracy"

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie publikuje Raport podsumowujący realizację projektu pilotażowego "Partnerstwo dla pracy", opracowany przez Instytut Badawczo Szkoleniowy- Wykonawcę usługi.     ... więcej

14/11/27
Bezrobotni w wieku do 25 roku życia będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie opublikował informację o stanie i strukturze osób bezrobotnych w wieku do 25 roku życia.     ... więcej
14/11/14
Wypłata świadczeń dla załogi Fabryki Wagonów Gniewczyna S.A.
Wojewódzki Urząd Pracy – Wydział Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dokonał weryfikacji wykazów świadczeń zgłoszonych przez Zarządcę Fabryki Wagonów Gniewczyna SA w upadłości układowej.   ... więcej
14/10/21
Stan i struktura osób bezrobotnych w wieku 50 plus w woj. podkarpackim
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie opublikował informację o stanie i strukturze osób bezrobotnych w wieku 50 plus w woj. podkarpackim.     ... więcej
14/10/02
Efektywność wybranych form aktywizacji zawodowej w 2013 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie opublikował "Efektywność wybranych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w województwie podkarpackim w 2013 roku". ... więcej

Mapa serwisu
Copyright © 2004 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie