Aktualności
Informacje ogólne
Dane teleadresowe urzędu
Kierownictwo urzędu
Struktura organizacyjna
Zadania
Mapka dojazdowa
Statystyki, analizy, opracowania
Stawki, kwoty, wskaźniki
PO WER 2014 - 2020 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
EURES
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy
Projekt systemowy dla szkół zawodowych
Zastępcza służba poborowych
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia
Rejestr Instytucji Szkoleniowych
Rejestr Agencji Zatrudnienia
Opiniowanie nowych kierunków kształcenia
Młodociani - Zawody refundowane
Wojewódzka Rada Rynku Pracy
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Projekt pilotażowy „Partnerstwo dla pracy”
Praca za granicą - kampania informacyjna
Praca w WUP
Zamówienia publiczne

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres pocztowy:
 
15/08/28
Materiały informacyjne oraz prezentacje ze spotkania informacyjno-szkoleniowego dotyczącego konkursu POWR.01.02.02-IP-18-002/15 w ramch POWER

Materiały informacyjne oraz prezentacje ze spotkania informacyjno-szkoleniowego dotyczącego konkursu POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15 ogłoszonego w raamch POWER, które odbyło się w dniu 26 sierpnia 2015 roku.  ...więcej

15/08/24
Wyjaśnienia zapisów dotyczących uzyskiwania kwalifikacji w POWER

Wyjaśnienia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju dotyczące definiowania pojęcia kwalifikacji - istotne z punktu widzenia kryterium dostępu, obowiązującego w ogłoszonym przez WUP Rzeszów konkursie nr POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15 w ramach POWER.    ...więcej

15/08/21
Stan i struktura bezrobocia w woj. podkarpackim

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie opublikował informację o stanie i strukturze bezrobocia w woj. podkarpackim w lipcu 2015 roku.  ...więcej

15/08/13
Osoby bezrobotne długoterminowo w województwie podkarpackim

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie opublikował informację o osobach bezrobotnych długoterminowo w województwie podkarpackim ...wiecej

15/08/12
Krajowy Fundusz Szkoleniowy – spotkanie robocze

W piątek 7 sierpnia 2015r. w rzeszowskim Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej odbyło się spotkanie o charakterze roboczym.   ...więcej

15/08/12
Dodatkowe środki z Funduszu Pracy dla zwalnianych w PZL Mielec

Dodatkowe 1,4 mln złotych otrzymał Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu na rzecz aktywizacji zawodowej osób zwalnianych przez jednego z największych pracodawców na Podkarpaciu – PZL Mielec.  ...więcej

15/08/06
Konkurs nr POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza konkurs nr POWR.01.02.02-IP.21-18-002/15 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  ...więcej

15/08/03
Rejestr Instytucji Szkoleniowych - zmiana Systemu Teleinformatycznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2015 r. Rejestr Instytucji Szkoleniowych (RIS) jest obsługiwany przez nowy System Teleinformatyczny STOR.  ...więcej

15/07/31
Zmiana lokalizacji Oddziału Zamiejscowego w Przemyślu

Szanowni Państwo! Uprzejmie informujemy, że Oddział Zamiejscowy w Przemyślu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie zmienił swoją siedzibę. ...więcej

15/07/23
Aktualizacja informacji o projektach wybranych do dofinansowania stan na dzień 23.07.2015 r

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie aktualizuje informujację o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania, w ramach pozakonkursowego naboru wniosków powiatowych urzędów pracy województwa podkarpackiego.  ...więcej

15/07/20
Rusza nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór nr RPPK.07.02.00-IP.01-18-001/15 wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020  ...więcej

15/07/17
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2015 rok

Uchwałą Nr 76/1702/15 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2015 rok.    ...więcej

15/07/15
Strona Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w serwisie Facebook

Mamy przyjemność poinformować, że w serwisie społecznościowym Facebook została założona strona Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie. Ma ona stanowić przystępne i funkcjonalne źródło wiedzy o wszystkich działaniach Urzędu. Serdecznie zapraszamy do odwiedzin i polubienia strony. Jej adres to: facebook.com/wuprzeszow .

15/07/01
Aktualizacja informacji o projektach wybranych do dofinansowania stan na dzień 10.07.2015 r

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie aktualizuje informujację o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania, w ramach pozakonkursowego naboru wniosków powiatowych urzędów pracy województwa podkarpackiego.  ...więcej

15/06/26
Podkarpacki PO WER/ Ponad 157 milionów euro na wsparcie bezrobotnej młodzieży Podkarpacia
Podkarpacka inauguracja nowego programu unijnego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. ...więcej
15/06/12
Informacja o projektach wybranych do dofinansowania

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje o projektach, które zostały wybrane do dofinansowania, w ramach pozakonkursowego naboru wniosków powiatowych urzędów pracy województwa podkarpackiego.  ...więcej

15/06/12
Stan i struktura bezrobocia w woj. podkarpackim

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie opublikował informację o stanie i strukturze bezrobocia w woj. podkarpackim w maju 2015 roku.  ...więcej

15/06/05
Oferta CIiPKZ w III kw. 2015 r.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie informuje o możliwości uczestnictwa w grupowych zajęciach aktywizujących dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy, absolwentów szkół oraz studentów.    ...więcej

15/06/01
Zawody refundowane - uzupełnienie

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że w dniu 12 maja 2015 r. Wojewódzka Rada Rynku Pracy pozytywnie zaopiniowała uzupełnienie wykazu zawodów refundowanych dla pracowników młodocianych. ...więcej

15/05/27
Informacja o konsultacjach SZOOP RPO WP 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ogłosiła na stronie: www.rpo.podkarpackie.pl konsultacje społeczne projektu Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WP w zakresie EFS.

15/05/27
Ważne dla przedsiębiorców - bezzwrotna pomoc na działania związane z ochroną miejsc pracy

Bezzwrotna pomoc finansowa z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Funduszu Pracy na przedsiębiorców, u których przejściowo pogorszyły się warunki prowadzenia działalności gospodarczej w następstwie wystąpienia czasowych ograniczeń w eksporcie towarów.  ...więcej

15/05/27
Porozumienie o współpracy w zakresie wsparcia studentów i absolwentów szkół wyższych w wejściu na rynek pracy

Podpisano porozumienie pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, a Państwową Wyższą Szkołą Techniczno – Ekonomiczną w Jarosławiu. ...więcej

15/05/25
Kształcenie - Zawód - Kariera czyli planowanie zawodowej przyszłości

18 kwietnia w rzeszowskim Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej odbyło się spotkanie młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie z doradcą zawodowym, mające na  celu było zapoznanie uczniów z rynkiem edukacyjnym i rynkiem pracy. ...więcej

15/05/25
Nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów złożonych w ramach RPO WP 2014-2020 w zakresie EFS

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór kandydatów na ekspertów   ...więcej

15/05/18
Jak założyć własną działalność gospodarczą czyli ABC przedsiębiorczości.

W dniach 20 – 22 kwietnia oraz 6 – 8 maja przeprowadzone zostały kolejne edycje warsztatów, których celem było zapoznanie uczestników z formalnymi i prawnymi aspektami zakładania własnej działalności gospodarczej. ...więcej

15/05/18
W Inkubatorze Technologicznym na roboczo

Dyrektor Wojewódzkego Urzędu Pracy w Rzeszowie i Wicedyrektor ds. Rynku Pracy spotkali się z przedstawicielami działów HR regionalnych firm w Inkubatorze Technologicznym Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.  ... więcej

15/05/18
Analiza działalności instytucji szkoleniowych województwa podkarpackiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie opublikował "Analizę działalności instytucji szkoleniowych województwa podkarpackiego, posiadających wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r."   ...więcej

15/05/14
Stan i struktura bezrobocia w woj. podkarpackim

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie opublikował informację o stanie i strukturze bezrobocia w woj. podkarpackim w kwietniu 2015 roku.  ...więcej

15/05/11
Dni Otwarte Funduszy Europejskich na Podkarpaciu

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie promował fundusze unijne w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich 7-10 maja 2015 roku. Jest to największa, cykliczna akcja propagująca w całym kraju wiedzę o projektach, które uzyskały dofinansowanie ze środków unijnych. ...więcej

15/05/06
Uruchomiona została strona internetowa "Gwarancje dla młodzieży"

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że uruchomiona została strona internetowa "Gwarancje dla młodzieży"  ... więcej

15/05/06
Zatwierdzenie Rocznego Planu Działania PO WER na rok 2015 dla woj. podkarpackiego

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż Roczny Plan Działania PO WER na 2015 został zatwierdzony przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju   ...więcej

15/04/27
Analiza sytuacji na rynku pracy w woj. podkarpackim w 2014 roku

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie przedstawiającą charakterystykę ogólnych zjawisk i tendencji zachodzących na podkarpackim rynku pracy w ubiegłym roku. ...więcej

15/04/27
Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych 2014 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie opublikował rankinging zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie podkarpackim w 2014 roku. ...więcej

15/04/21
O studenckich stażach na spotkaniu z dziennikarzami w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie

Mimo sukcesywnego obniżania się stopy bezrobocia w województwie podkarpackim, nie zmienia się zła tendencja dotycząca sytuacji ludzi młodych do 30 roku życia na rynku pracy regionu. ...więcej

15/04/20
Akademickie Targi Pracy w Rzeszowie

W tegorocznej edycji wspieranych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie – Akademickich Targów Pracy wzięło udział niemal 70 wystawców, reprezentujących podkarpackie firmy i instytucje oferujące współpracę młodym ludziom. ...więcej 

15/04/09
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza na wiosenne targi pracy organizowane w kwietniu br. na Podkarpaciu

Doradcy Europejskich Służb Zatrudnienia EURES oraz doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie będą do dyspozycji uczestników i gości.  ...więcej

15/04/02
Przedsiębiorczy na rynku pracy
W ramach współpracy z Akademickim Biurem Karier Uniwersytetu Rzeszowskiego Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie zorganizowało spotkania grupowe poświęcone tematyce przedsiębiorczości. ...więcej
15/03/27
Inauguracja RPO Województwa Podkarpackiego 2014-2020

Na Podkarpacie trafi 1 520 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 595 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego.  ...więcej  

15/03/25
Raport prezentujący analizę szkoleń przeprowadzonych w powiatowych urzędach pracy w województwie podkarpackim w 2014 roku

Jak co roku, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie przygotowało raport prezentujący analizę szkoleń przeprowadzonych w 2014 roku dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz plan szkoleń grupowych przewidzianych na 2015 rok. ...więcej

15/03/25
„ABC przedsiębiorczości” - jak założyć swoją firmę ?

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom klientów już po raz drugi w tym roku w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie odbyły się warsztaty „ABC przedsiębiorczości".          ...więcej  

15/03/25
Ogłoszenie o naborze projektów pozakonkursowych w ramach POWER

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów pozakonkursowych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.  ...więcej

15/03/18
X Podkarpackie Targi Edukacyjne EduSalon 2015

W dniach 10 – 11 marca br. w Hali Podpromie odbyły się jubileuszowe X Podkarpackie Targi Edukacyjne EduSalon, w których wzięło udział około 100 wystawców z całej Polski oraz z zagranicy ( m.in. Wielkiej Brytanii, Danii ).   ...więcej

15/03/12
III Salon Edukacji Zawodowej i Technicznej dla gimnazjalistów

W Centrum Kształcenia Praktycznego w Rzeszowie odbył się 5 marca br. III Salon Edukacji Zawodowej i Technicznej dla gimnazjalistów i gimnazjalistek.  ...więcej

15/02/24
Analiza ofert pracy publikowanych w mediach i akademickich biurach karier w województwie podkarpackim

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie opublikował analizę ofert pracy publikowanych w mediach i akademickich biurach karier w województwie podkarpackim.  ...więcej

15/02/23
Oferta CIiPKZ w II kw. 2015 r.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie informuje o możliwości uczestnictwa w grupowych zajęciach aktywizujących dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy, absolwentów szkół oraz studentów.    ...więcej

15/02/20
Podkarpackie Targi Pracy

26 lutego 2015 roku w Hali Podpromie w Rzeszowie odbędzie się kolejna edycja Podkarpackich Targów Pracy. Targi organizowane są przez Biuro Karier Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.   ... więcej

15/02/17
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Przed nami kolejny „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W tym roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się o poradę w dniach 23–28 lutego 2015 r.    ... więcej

15/02/12
Pierwsze posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zmianie uległ m.in.: art. 22 i 23. W miejsce wojewódzkiej rady zatrudnienia należało powołać Wojewódzką Radę Rynku Pracy w Rzeszowie.   ...więcej

15/02/09
Sytuacja kobiet na rynku pracy w województwie podkarpackim

Sytuacja kobiet na rynku pracy już od wielu lat pozostaje trudniejszą niż mężczyzn. Dotyczy to szerszych procesów społeczno-gospodarczych i przemian kulturowych zachodzących w Unii Europejskiej.   ...więcej

15/02/03
Zmiana ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że z dniem 1 lutego 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.     ... więcej

15/01/21
Praca wakacyjna dla studentów w Niemczech

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że z Federalnego Urzędu Pracy (ZAV) w Bonn wpłynęła oferta pracy wakacyjnej dla polskich studentów w Niemczech na okres wakacji – lato 2015r. Oferta posiada limit podań, dla województwa podkarpackiego przyznano 10 miejsc  ....więcej

15/01/19
Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2015 roku

W roku 2015, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, realizowany będzie instrument rynku pracy, jakim jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy.      ...więcej

15/01/14
Podpisanie porozumienia w sprawie PO WER na Podkarpaciu

We wtorek 13 stycznia 2015 roku Tomasz Czop – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie podpisał w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju porozumienie w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków EFS. ... więcej

14/12/05
Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to nowa forma wsparcia pracodawców i pracowników. Głównym celem Funduszu jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące.   ... więcej

Mapa serwisu
Copyright © 2004 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie