Aktualności
Informacje ogólne
Dane teleadresowe urzędu
Kierownictwo urzędu
Struktura organizacyjna
Zadania
Mapka dojazdowa
Statystyki, analizy, opracowania
Stawki, kwoty, wskaźniki
EURES
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy
Projekt systemowy dla szkół zawodowych
Zastępcza służba poborowych
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia
Rejestr Instytucji Szkoleniowych
Rejestr Agencji Zatrudnienia
Opiniowanie nowych kierunków kształcenia
Młodociani - Zawody refundowane
Wojewódzka Rada Rynku Pracy
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Projek pilotażowy „Partnerstwo dla pracy”
Praca za granicą - kampania informacyjna
Praca w WUP
Zamówienia publiczne

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres pocztowy:
 
15/01/23
Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Rzeszowie odbędzie się w dniu 11 lutego 2015 roku.

15/01/21
Praca wakacyjna dla studentów w Niemczech

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że z Federalnego Urzędu Pracy (ZAV) w Bonn wpłynęła oferta pracy wakacyjnej dla polskich studentów w Niemczech na okres wakacji – lato 2015r. Oferta posiada limit podań, dla województwa podkarpackiego przyznano 10 miejsc  ....więcej

15/01/21
Stan i struktura bezrobocia w woj. podkarpackim
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie opublikował informację o stanie i strukturze bezrobocia w woj. podkarpackim w grudniu 2014 roku.     ... więcej
15/01/19
Krajowy Fundusz Szkoleniowy w 2015 roku

W roku 2015, zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, realizowany będzie instrument rynku pracy, jakim jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy.      ...więcej

15/01/14
Podpisanie porozumienia w sprawie PO WER na Podkarpaciu

We wtorek 13 stycznia 2015 roku Tomasz Czop – Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie podpisał w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju porozumienie w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) współfinansowanego ze środków EFS. ... więcej

15/01/13
Aktualizacja danych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie przypomina o obowiązku dokonania aktualizacji danych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych do dnia 31 stycznia 2015 r.     ... więcej
14/12/29
Express do zatrudnienia – innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w 2015 roku będzie kontynuował cykl warsztatów dla potencjalnych realizatorów usługi zlecania działań aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych.    ... więcej

14/12/12
Stan i struktura bezrobocia w woj. podkarpackim
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie opublikował informację o stanie i strukturze bezrobocia w woj. podkarpackim w listopadzie 2014 roku.     ... więcej
14/12/05
Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy to nowa forma wsparcia pracodawców i pracowników. Głównym celem Funduszu jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące.   ... więcej

14/11/27
Raport podsumowujący realizację projektu pilotażowego "Partnerstwo dla pracy"

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie publikuje Raport podsumowujący realizację projektu pilotażowego "Partnerstwo dla pracy", opracowany przez Instytut Badawczo Szkoleniowy- Wykonawcę usługi.     ... więcej

14/11/27
Bezrobotni w wieku do 25 roku życia będący w szczególnej sytuacji na rynku pracy
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie opublikował informację o stanie i strukturze osób bezrobotnych w wieku do 25 roku życia.     ... więcej
14/11/14
Wypłata świadczeń dla załogi Fabryki Wagonów Gniewczyna S.A.
Wojewódzki Urząd Pracy – Wydział Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dokonał weryfikacji wykazów świadczeń zgłoszonych przez Zarządcę Fabryki Wagonów Gniewczyna SA w upadłości układowej.   ... więcej
14/10/31
Laureaci „Pokaż co potrafisz!” (edycja II) uhonorowani
Innowacyjność, estetyka wykonania, możliwość zastosowania, funkcjonalność - według tych kryteriów jury konkursu „Pokaż co potrafisz!” wyłoniło trzech zwycięzców spośród 126 nadesłanych prac.Zainteresowanie przedsięwzięciem przerosło poprzednią edycję   ... więcej
14/10/30
Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie podkarpackim w I półroczu 2014 roku
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie opublikował monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie podkarpackim w I półroczu 2014 roku.     ... więcej
14/10/21
Stan i struktura osób bezrobotnych w wieku 50 plus w woj. podkarpackim
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie opublikował informację o stanie i strukturze osób bezrobotnych w wieku 50 plus w woj. podkarpackim.     ... więcej
14/10/20
VII Europejskie Targi Pracy

Szukasz pracy ? Chcesz wziąć udział w ciekawym szkoleniu ? Nie zwlekaj, przyjdź i sprawdź sam ! VII Europejskie Targi Pracy, 23 października 2014 r. Hala Widowiskowo-Sportowa PODPROMIE w Rzeszowie.  ... więcej

14/10/02
Efektywność wybranych form aktywizacji zawodowej w 2013 roku

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie opublikował "Efektywność wybranych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w województwie podkarpackim w 2013 roku". ... więcej

14/09/26
Bilety „Biznes Klasa” rozdane

Podkarpackich przedsiębiorców najbardziej zaangażowanych we współpracę z placówkami szkolnictwa zawodowego Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaprosił do udziału w konkursie „Biznes Klasa”.... więcej

14/09/24
Oferta CIiPKZ w IV kwartale 2014 r.

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej województwa podkarpackiego proponują udział w zajęciach aktywizacyjnych i poradnictwie grupowym. Zajęcia warsztatowe są bezpłatne i prowadzone są w formie warsztatów grupowych.    ... więcej

14/09/11
NIE BIERZ KOTA W WORKU! - Spotkanie w Rzeszowie

Jak sprawdzić swojego przyszłego pracodawcę? Jakich pracowników poszukują w Unii Europejskiej? Gdzie szukać bezpiecznych ofert pracy? W jaki sposób przygotować się do wyjazdu za granicę?   ... więcej

14/09/05
„PRACA ZA GRANICĄ? NIE BIERZ KOTA W WORKU, SPRAWDŹ SWOJEGO PRACODAWCĘ”

To kampania informacyjna, jaka z inicjatywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, rozpocznie się we wrześniu bieżącego roku na Podkarpaciu.   ... więcej

14/08/08
Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 27.05.2014 r. wprowadziła nowy instrument polityki rynku pracy – Krajowy Fundusz Szkoleniowy, dedykowany pracodawcom i osobom pracującym.   ... więcej

14/07/28
Spotkanie robocze publicznych służb zatrudnienia

O nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a także wprowadzonych zmianach dotyczących ustalania dla każdego bezrobotnego profilu pomocy rozmawiano podczas spotkania z udziałem Sekretarza Stanu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.   ... więcej

14/07/21
Wakacje z zawodami

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza pełnoletnią młodzież, absolwentów szkół oraz studentów na „Wakacje z zawodami”.   ... więcej

14/06/12
Jak pokonać stres ?

29 maja 2014 r. w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Rzeszowie przy ul. Langiewicza 15 odbyła się porada grupowa pt. „ Metody i techniki kontroli stresu”.   ... więcej

14/06/11
Zawód strażaka w praktyce

Na zaproszenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Stalowej Woli oraz Komendy Powiatowej  PSP, uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 uczestniczyli w lekcji „na wodzie”.   ... więcej

14/05/29
II Jarosławskie Targi Pracy - relacja

23 maja br. w Jarosławiu odbyła się II edycja Targów Pracy zorganizowana przez Powiatowy Urząd Pracy. Przedsięwzięcie miało na celu pomoc osobom bezrobotnym, poszukującym pracy i wszystkim zainteresowanym w znalezieniu zatrudnienia oraz stworzenie możliwości rozwoju ścieżki zawodowej.   ... więcej

14/05/21
Jarmark Zawodów w Krośnie

15 maja br. Oddział Zamiejscowy w Krośnie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie zorganizował JARMARK ZAWODÓW MAJ 2014.   ... więcej

14/05/19
Targi Edukacji i Pracy w Tarnobrzegu - relacja

Siódme już Targi Edukacji i Pracy odbyły się 14 maja 2014 r. w Tarnobrzegu. Ich organizatorami byli PUP w Tarnobrzegu, Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Tarnobrzegu i Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu.   ... więcej

14/05/14
Zwiększenie dofinansowania do projektu „PWP EuroBOT”

13 maja 2014 roku, Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Tomasz Czop, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, wręczyli aneks zwiększający dofinansowanie do projektu „PWP EuroBOT”, realizowanego przez Zespół Szkół w Grodzisku Górnym.   ... więcej

14/05/13
10 lat Polski w Unii Europejskiej i w EURES

1 maja 2014 r. minęła 10 rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Od tego momentu Polacy korzystają, co do zasady, z prawa swobodnego przepływu pracowników w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.   ... więcej

14/05/12
Analiza sytuacji na rynku pracy w woj. podkarpackim w 2013 roku

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie przedstawiającą charakterystykę ogólnych zjawisk i tendencji zachodzących na podkarpackim rynku pracy w ubiegłym roku.   ... więcej

14/05/08
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2014 rok

Uchwałą Nr 343/8187/14 z dnia 29 kwietnia 2014 roku Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok.   ... więcej

14/05/08
Spotkanie z seniorami

Na zaproszenie dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Tomasza Czopa przedstawiciele uniwersytetów trzeciego wieku uczestniczyli w spotkaniu poświęconym Nowej Perspektywie Finansowej UE na lata 2014 – 2020.   ... więcej

14/05/08
Spotkanie informacyjne EURES w Krośnie

25 kwietnia 2014 r. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Oddział Zamiejscowy w Krośnie, zorganizował spotkanie poświęcone zasadom bezpiecznego podejmowania zatrudnienia za granicą.
... więcej

14/05/06
Jarmark Zawodów w Krośnie

Swoją przyszłość zawodową chciałbyś związać z przemysłem szklarskim, a może myślisz o przekwalifikowaniu? Poznaj zawody związane z przemysłem szklarskim.   ... więcej

14/04/29
Targi Pracy - relacja

W dniach 24, 25 i 28 kwietnia odbywały się Targi Pracy w Lezajsku, Stalowej Woli oraz Przemyślu. Zapraszamy do obejrzenia relacji.   ... więcej

14/04/25
Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy

Prezydent RP podpisał 24 kwietnia 2014 roku nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.   ... więcej

14/04/16
Szkoli się kluczowa kadra urzędów pracy

W województwie podkarpackim, od 14 kwietnia rozpoczął się cykl szkoleń – „Kwestionariusz do profilowania pomocy dla osób bezrobotnych” prowadzonych przez doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Rzeszowie.   ... więcej

14/04/16
Bezpieczna praca bez granic

Czy za pośrednictwo pracy można pobierać opłaty i czy oferty EURES są sprawdzone? To najczęstsze wątpliwości podnoszone przez uczestników spotkania informacyjnego pn.: „Bezpieczna praca bez granic”   ... więcej

14/04/14
Krośnieńskie Targi Edukacyjne

W dniach 7-8 kwietnia  2014 r. odbyły się XI Krośnieńskie Targi Edukacyjne.   ... więcej

14/03/28
Wsparcie na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej

Poprawa dostępu do zatrudniania oraz rozwijanie instytucji ekonomii społecznej to główne cele projektów złożonych w ramach konkursu ogłoszonego przez WUP w Rzeszowie. Dzięki realizacji projektów ponad 300 osób znajdzie pracę lub zostanie objętych różnorodnym wsparciem.   ... więcej

14/03/25
Tydzień Akademicki w Krośnie

W dniach 24 – 28 marca 2014 r. roku Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie organizuje Tydzień Akademicki pod hasłem „Nowe spojrzenia na proces dydaktyczny”.   ... więcej

14/03/14
Pieniądze dla przedszkoli

W piątek, 14 marca br. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie w obecności Marszałka Województwa Podkarpackiego, Władysława Ortyla przedstawiciele gmin i stowarzyszeń podpisali umowy na modernizację oddziałów przedszkolnych.   ... więcej

14/03/14
Nagrody w rękach zwycięzców

Po zakończeniu „bitwy na lajki” poznaliśmy zwycięzców konkursu „MAMZAWOOD”, realizowanego w ramach projektu systemowego „Podkarpacie stawia na zawodowców”.   ... więcej 

14/03/06
Radomianie z wizytą na Podkarpaciu

W jaki sposób realizowany jest projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców” mieli okazję przekonać się przedstawiciele Urzędu Miasta oraz szkół ponadgimnazjalnych z Radomia.   ... więcej

14/03/05
Zajęcia dla MOPS w Stalowej Woli

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Stalowej Woli zorganizowało cykl zajęć skierowanych do podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.   ... więcej 

14/02/28
Informacja dla przedsiębiorców

Informacja dla przedsiębiorców dotycząca zapisów ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.   ... więcej 

14/02/25
Medal „Pro Publico Bono” dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

Z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył pamiątkowe medale. Uroczystość odbyła się 24 lutego 2014 roku w Warszawie.   ... więcej

14/02/20
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Przed nami kolejny „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. W tym roku każdy zainteresowany będzie mógł zgłosić się o poradę w dniach 24 lutego – 1 marca 2014 r.  
... więcej

14/01/31
Rynek pracy w nowej perspektywie

O rynku pracy w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 oraz zmianach w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy rozmawiano podczas konferencji zorganizowanej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.   ... więcej

14/01/02
Jarmark Zawodów w Przemyślu

Menedżer kultury, reżyser - aktor, wizażysta i fajkarz. Specyfiki tych zawodów, zaprezentowane przez ich przedstawicieli, poznali stojący przed decyzją wyboru zawodu, młodzi ludzie podczas przemyskiego Jarmarku Zawodów.   ... więcej 

13/12/18
Wręczenie nagród

Uczniowie z Jarosławia, Leska i Dębicy, zwycięzcy w konkursie „Pokaż, co potrafisz”, w dniu 18 grudnia 2013 roku, odebrali nagrody z rąk przewodniczącego jury konkursu- pana Tomasza Czopa, dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.  
... więcej

13/11/29
Podpisali porozumienie

W dniu 18 listopada 2013 roku w siedzibie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Przemyślu podpisano porozumienie o współpracy w zakresie realizacji usług rynku pracy na rzecz aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy.   ... więcej

13/11/29
Warsztaty poszukiwania pracy w Gorzycach

W dniach 19-20 listopada b.r. doradcy zawodowi z tarnobrzeskiego Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej poprowadzili warsztaty z zakresu poszukiwania pracy dla osób długotrwale bezrobotnych, podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach.   ... więcej 

13/11/29
Konferencja w Stalowej Woli
Stalowowolskie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli było organizatorem konferencji poświęconej pomocy podopiecznym ośrodków pomocy społecznej w kształtowaniu kariery zawodowej.   ... więcej
13/11/21
Krośnieński Jarmark Zawodów

13 listopada br. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zorganizował JARMARK ZAWODÓW, imprezę zawodoznawczą, której celem było zaprezentowanie zawodów związanych z przemysłem szklarskim, turystyką, sztuką i marketingiem.   ... więcej

13/11/15
Współpraca CIiPKZ z bibliotekami

8 listopada 2013 roku w siedzibie rzeszowskiego Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej odbyło się spotkanie z pracownikami Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rzeszowie.    ... więcej

13/11/12
5,5 miliona złotych na aktywizację osób bezrobotnych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej dla Podkarpacia przyznało ponad 5,5 mln zł. Powiatowe urzędy pracy pieniądze będą mogły przeznaczyć na finansowanie programów skierowanych bezpośrednio do osób bezrobotnych do 30. i po 50. roku życia.  
... więcej

13/11/08
Spotkanie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dyrektorami powiatowych urzędów pracy

Z inicjatywy Władysława Ortyla, Marszałka Województwa Podkarpackiego odbyło się pierwsze, robocze spotkanie z dyrektorami powiatowych urzędów pracy.   ... więcej

13/11/08
Lekcja z ... komiksem

Pierwsza lekcja z zastosowaniem komiksu odbyła się w rzeszowskim Gimnazjum nr 3. Uczniowie podczas zajęć dowiedzieli się, gdzie szukać informacji i pomocy przy wyborze dalszej ścieżki edukacyjno-zawodowej i dlaczego już teraz powinni zastanowić się nad swoją przyszłością.   ... więcej 

13/11/08
Wybierz zawód z głową

W ramach cyklu spotkań pod nazwą „Wybierz zawód z głową”, CIiPKZ w Tarnobrzegu zorganizowało spotkanie informacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Nowej Dębie, prezentujące specyfikę zawodu – strażak.  ... więcej

13/10/31
Ogólnopolski Tydzień Kariery w Krośnie

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krośnie zorganizowało szereg wydarzeń mających na celu przekonanie młodzieży i dorosłych do świadomego planowania kariery zawodowej.   ... więcej

13/10/28
Ogólnopolski Tydzień Kariery w Stalowej Woli

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Stalowej Woli wzorem lat ubiegłych włączyło się do akcji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery realizowanego w tym roku pod hasłem "Odkryj talenty swojego dziecka”.    ... więcej

13/10/28
Ogólnopolski Tydzień Kariery w Przemyślu

Tradycyjnie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Przemyślu zaangażowało się w przygotowanie i realizację lokalnych przedsięwzięć w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery 2013.    ... więcej

13/10/28
Wybierz zawód z głową

W ramach akcji prowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie „Wybierz zawód z głową” w październiku br. osoby bezrobotne i studenci mogli zapoznać się ze specyfiką zawodu – opiekun osób starszych i obłożnie chorych.  ... więcej

13/08/29
Ogłoszenie o naborze partnerów zagranicznych do realizacji projektu systemowego w ramach Działania 9.2 PO KL

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie ogłasza otwarty nabór partnerów zagranicznych nie należących do sektora finansów publicznych w celu realizacji komponentu współpracy ponadnarodowej w ramach projektu systemowego POKL.09.02.00-18-001/12   ... więcej

13/08/07
Zawody refundowane - uzupełnienie

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, że w dniu 18 lipca 2013r. Wojewódzka Rada Zatrudnienia pozytywnie zaopiniowała uzupełnienie wykazu zawodów refundowanych dla młodocianych pracowników.  ... więcej

13/07/25
Wyniki badania losów absolwentów szkół zawodowych w ujęciu powiatowym

Na stronie internetowej Podkarpackiego Obserwatorium Rynku Pracy znajdują się raporty tabelaryczne sporządzone dla poszczególnych powiatów, zawierające wyniki badania uczniów kończących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych.   ... więcej

13/07/12
Oferta dla absolwentów szkół

Współczesny, dynamicznie rozwijający się  rynek pracy stawia duże wymagania i wyzwania. W szczególnej sytuacji są osoby młode – absolwenci.   ... więcej

13/07/10
Wakacje z zawodami

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie zaprasza pełnoletnią młodzież, absolwentów szkół oraz studentów na „Wakacje z zawodami”.   ... więcej

13/06/24
„Wybierz zawód z głową”

W ramach akcji prowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie „Wybierz zawód z głową” w połowie czerwca br. uczniowie Zespołu Szkół im. por. Józefa Sarny w Gorzycach zapoznali się ze specyfiką pracy w międzynarodowej firmie Federal Mogul Gorzyce sp. z o.o.   ... więcej

13/06/24
Uczestnicy ogólnopolskiej konferencji naukowej spotkali się w Rzeszowie

Ponad 200 osób wzięło udział w Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej, która po raz drugi odbyła się w Rzeszowie.   ... więcej

13/06/24
Raport z badania losów absolwentów szkół zawodowych w województwie podkarpackim

Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Ze szkoły do pracy”. Zawiera on wyniki badania uczniów kończących naukę w szkołach ponadgimnazjalnych w województwie podkarpackim.   ... więcej

13/06/10
Spotkanie z psychologiem

Psycholog – konsultant, negocjator  to kolejny zawód zaprezentowany uczniom szkół ponadgimnazjalnych w krośnieńskim Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w ramach akcji informacyjnej „Wybierz zawód z głową”.   ... więcej

13/06/03
Absolwenci na podkarpackim rynku pracy - raport

Powinniśmy położyć nacisk na kształtowanie przyszłych wyborów, że to nie jest tylko „sobieradztwo”, że „ja jakoś sobie dam radę w życiu”, tylko jakość tego, co daje mi dobre, głębokie wykształcenie, bo daje mi wolność wyboru,   ... więcej

13/06/03
I Jarosławskie Targi Pracy - relacja

Po raz pierwszy w Jarosławiu odbyły się Targi Pracy zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy. W wydarzeniu uczestniczyło 50 wystawców, targi odwiedziło blisko 2 tys. osób.   ... więcej

13/05/28
Słowacki dzień informacyjny w Krośnie

W dniu 23 maja 2013 r. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Oddział Zamiejscowy w Krośnie zorganizował spotkanie poświęcone zasadom bezpiecznego podejmowania zatrudnienia za granicą.   ... więcej

13/05/28
Tydzień z coachingiem 2013

W dniach 20-22 maja 2013 r. doradcy zawodowi z rzeszowskiego Centrum Informacji i Planowania Kariery zawodowej wzięli udział w konferencji „Jak coaching wpływa na organizacje ?”, która odbyła się w siedzibie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.   ... więcej

13/05/23
Krosno - Jarmark Zawodów Maj 2013
W Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie 15 maja br. odbył się Jarmark Zawodów –  impreza zawodoznawcza, przygotowana przez krośnieński Oddział Zamiejscowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie – Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej.   ... więcej
13/05/23
Bezpieczna praca za granicą

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie rozpoczął kampanię informacyjną pn. „Bezpieczna praca za granicą”. W ramach kampanii Urząd organizuje lub współuczestniczy w spotkaniach informacyjnych poświęconych zasadom poszukiwania bezpiecznego zatrudnienia za granicą.   ... więcej

13/05/23
Analiza sytuacji na rynku pracy w 2012 roku
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie opublikował "Analizę sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim w 2012 roku".
... więcej
13/05/22
Jarmark zawodów - relacja

We wtorek, 14 maja br. uczniowie i studenci z powiatu tarnobrzeskiego i sandomierskiego uczestniczyli w Jarmarku Zawodów.   ... więcej

13/05/10
Międzynarodowy Tydzień Coachingu

W dniach 20-26 maja 2013 zapraszamy do udziału w wydarzeniach odbywających się w ramach Międzynarodowego Tygodnia Coachingu.   ... więcej

13/05/10
Targi pracy na Uniwersytecie Rzeszowskim

W nowym budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego, przy ulicy Pigonia w dniu  8 maja 2013 r. odbyły się Targi Pracy. Organizatorem i gospodarzem targów było Biuro Karier.   ... więcej

13/05/07
Podsumowanie Targów Pracy Dębica 2013

17 kwietnia 2013 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy odbyły się Targi Pracy, zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Dębicy i Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy.
... więcej 

13/04/30
Targi Pracy w Leżajsku

Ponad 230 ofert pracy czekało na osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia podczas organizowanych po raz szósty Leżajskich Targów Pracy.   ... więcej

13/04/25
Aktywny emeryt

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje projekt pn. „Aktywny emeryt”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie szkoleniowo-doradcze 1250 pracujących osób w wieku 50+.   ... więcej

13/04/24
Powołano Zespół Ekspercki ds. regionalnego rynku pracy

W środę, 17 kwietnia br. w Rzeszowie powołano Zespół Ekspercki ds. regionalnego rynku pracy. W jego skład weszli przedstawiciele znaczących pracodawców, nauki oraz instytucji regionalnego rynku pracy.    ... więcej

13/04/24
Z myślą o przedsiębiorcach
Małe i średnie przedsiębiorstwa solidnym fundamentem gospodarki naszego subregionu” – pod takim hasłem w stalowowolskim Inkubatorze Technologicznym rozmawiano na temat wsparcia i rozwoju lokalnego biznesu. Podczas konferencji nagrodzono laureatów konkursu „Krok w przyszłość”.   ... więcej
13/04/19
Spotkanie z cyklu „Wybierz zawód z głową”

W dniu 17 kwietnia br. doradcy zawodowi z tarnobrzeskiego Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zorganizowali kolejne spotkanie z cyklu „Wybierz zawód z głową”.    ... więcej

13/04/19
„Wybierz zawód z głową”

W ramach akcji informacyjnej prowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pn. „Wybierz zawód z głową”, tarnobrzeskie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zorganizowało spotkanie z kucharzem Markiem Łukasiewiczem.   ... więcej

13/04/19
Śledzimy losy absolwentów podkarpackich szkół

W połowie kwietnia Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy rozpoczęło badanie kolejnej grupy uczniów ostatnich klas szkół zawodowych z Podkarpacia.   ... więcej

13/04/19
Przemyskie Targi Edukacji i Pracy - relacja

Ponad 1000 osób wzięło udział w Przemyskich Targach Edukacji i Pracy, zorganizowanych 12 kwietnia 2013 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Przemyślu oraz Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct.  ...więcej

13/04/16
Potwierdzenie wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż od marca br. do aplikacji Rejestru Instytucji Szkoleniowych wprowadzono nową funkcjonalność, polegającą na możliwości samodzielnego generowania potwierdzenia wpisu do RIS.    ... więcej

13/04/16
Partnerstwo dla pracy - podpisanie umowy

W poniedziałek 15 kwietnia br. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie podpisano umowy z Instytutem Badawczo-Szkoleniowym oraz Powiatowymi Urzędami Pracy z Tarnobrzega, Krosna i Przeworska.   ... więcej

13/03/27
Wsparcie osób z wybranymi zespołami uwarunkowanymi genetycznie

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polski Związek Niewidomych oraz Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie „Ars Vivendi” realizują projekt   ... więcej

13/02/28
Konferencja prasowa

Dodatkowe 170 mln złotych dla mieszkańców Podkarpacia z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - konferencja prasowa.  
... więcej

13/02/14
Spotkanie z delegacją z Ukrainy

22-osobowa delegacja z Ukrainy oraz Autonomicznej Republiki Krymu w ramach projektu „Nowe mechanizmy zatrudniania młodzieży” realizowanego wspólnie z Podkarpacką Komendą OHP odwiedziła nasze województwo.   ... więcej

12/04/13
Zmiana logo Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie informuje, iż w kwietniu br. zmienione zostało dotychczas stosowane logo WUP. ... więcej

12/02/13
Materiały dydaktyczne oraz programy nauczania wypracowane w ramach projektu innowacyjnego
Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie opublikował materiały dydaktyczne i programy nauczania wypracowane w ramach projektu innowacyjnego dla kierunków: technik elektronik, technik informatyk, technik mechanik oraz technik mechatronik.  ... więcej
Mapa serwisu
Copyright © 2004 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie