Aktualności
Informacje ogólne
Dane teleadresowe urzędu
Dyrekcja
Wydział Rynku Pracy
Wydział Koordynacji PO KL
Wydział Rozwoju Kadr Regionu
Wydział Rozwoju Kształcenia i Kompetencji
Wydział Wspierania Aktywizacji Zawodowej
Wydział Rozwoju Integracji Społecznej
Wydział Projektów Własnych
Wydział Informacji Statystycznej i Analiz
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Wydział Kontroli EFS
Wydział Budżetu i Finansów
Wydział Organizacyjny
Wydział Administracyjny
Wydział Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Obsługa Prawna
Stanowisko ds. Promocji i Komunikacji Społecznej
Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
Stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych, obronności i obrony cywilnej
Oddział Zamiejscowy w Krośnie
Oddział Zamiejscowy w Przemyślu
Oddział Zamiejscowy w Tarnobrzegu
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Stalowej Woli
Zespół ds. Programowania Perspektywy Finansowej UE 2014-2020
Kierownictwo urzędu
Struktura organizacyjna
Zadania
Mapka dojazdowa
Statystyki, analizy, opracowania
Stawki, kwoty, wskaźniki
EURES
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy
Projekt systemowy dla szkół zawodowych
Zastępcza służba poborowych
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia
Rejestr Instytucji Szkoleniowych
Rejestr Agencji Zatrudnienia
Opiniowanie nowych kierunków kształcenia
Młodociani - Zawody refundowane
Wojewódzka Rada Zatrudnienia
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Projek pilotażowy „Partnerstwo dla pracy”
Praca za granicą - kampania informacyjna
Praca w WUP
Zamówienia publiczne

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres pocztowy:
 
Wydział Projektów Własnych
 
Kierownik Wydziału Małgorzata Kawalec
tel. bezpośredni (17) 864 19 32
 
Z-ca Kierownika Wydziału Adam Kumor
tel. bezpośredni (17) 864 19 32
 
 Siedziba Wydziału Rzeszów, ul.Zygmuntowska 14 IV p.

 
Pracownicy:
 
Kamil Duda
Agata Kensy
Małgorzata Szczyrek
Monika Kopeć-Kontek
Rafał Barański
tel. bezpośredni (17) 864 19 24
 
Elżbieta Drąg
Joanna Głowacka
Barbara Maczuga
Krystyna Kuźniar
Danuta Fila
tel. bezpośredni (17) 864 19 54
 
 
Mapa serwisu
Copyright © 2004 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie