Aktualności
Informacje ogólne
Dane teleadresowe urzędu
Dyrekcja
Wydział Budżetu i Finansów
Wydział Organizacyjny
Wydział Administracyjny
Wydział ds. Promocji i Komunikacji Społecznej
Wydział Obsługi Programów Operacyjnych EFS
Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS
Wydział Integracji Społecznej EFS
Wydział Edukacji EFS
Wydział Kontroli EFS
Wydział Wdrażania POWER
Wydział Rynku Pracy
Wydział Informacji Statystycznej i Analiz
Wydział Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Zespół ds. Wdrażania Rejestru Usług Rozwojowych EFS
Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
Stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych, obronności i obrony cywilnej
Biuro prawne
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Oddział Zamiejscowy w Krośnie
Oddział Zamiejscowy w Przemyślu
Oddział Zamiejscowy w Tarnobrzegu
Kierownictwo urzędu
Struktura organizacyjna
Zadania
Mapka dojazdowa
Statystyki, analizy, opracowania
Stawki, kwoty, wskaźniki
PO WER 2014 - 2020 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
EURES
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy
Projekt systemowy dla szkół zawodowych
Zastępcza służba poborowych
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia
Rejestr Instytucji Szkoleniowych
Rejestr Agencji Zatrudnienia
Opiniowanie nowych kierunków kształcenia
Młodociani - Zawody refundowane
Wojewódzka Rada Rynku Pracy
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Projekt pilotażowy „Partnerstwo dla pracy”
Praca za granicą - kampania informacyjna
Praca w WUP
Zamówienia publiczne

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres pocztowy:
 
Mapa serwisu
Copyright © 2004 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie