Aktualności
Informacje ogólne
Dane teleadresowe urzędu
Dyrekcja
Wydział Budżetu i Finansów
Wydział Organizacyjny
Wydział Administracyjny
Wydział ds. Promocji i Komunikacji Społecznej
Wydział Obsługi Programów Operacyjnych EFS
Wydział Aktywizacji Zawodowej EFS
Wydział Integracji Społecznej EFS
Wydział Edukacji EFS
Wydział Kontroli EFS
Wydział Wdrażania POWER
Wydział Rynku Pracy
Wydział Informacji Statystycznej i Analiz
Wydział Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Wydział Projektów Własnych
Zespół ds. Wdrażania Rejestru Usług Rozwojowych EFS
Wieloosobowe Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej
Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
Stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych, obronności i obrony cywilnej
Biuro prawne
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
Oddział Zamiejscowy w Krośnie
Oddział Zamiejscowy w Przemyślu
Oddział Zamiejscowy w Tarnobrzegu
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Stalowej Woli
Kierownictwo urzędu
Struktura organizacyjna
Zadania
Mapka dojazdowa
Statystyki, analizy, opracowania
Stawki, kwoty, wskaźniki
PO WER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
EURES
Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego
Podkarpackie Obserwatorium Rynku Pracy
Projekt systemowy dla szkół zawodowych
Zastępcza służba poborowych
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia
Rejestr Instytucji Szkoleniowych
Rejestr Agencji Zatrudnienia
Opiniowanie nowych kierunków kształcenia
Młodociani - Zawody refundowane
Wojewódzka Rada Rynku Pracy
Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji
Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Projek pilotażowy „Partnerstwo dla pracy”
Praca za granicą - kampania informacyjna
Praca w WUP
Zamówienia publiczne

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres pocztowy:
 
Wydział Projektów Własnych
 
Kierownik Wydziału Małgorzata Kawalec
tel. bezpośredni (17) 864 19 32
 
Z-ca Kierownika Wydziału Kamil Duda
tel. bezpośredni (17) 864 19 32
 
 Siedziba Wydziału Rzeszów, ul.Zygmuntowska 14 IV p.

 
Pracownicy:
 
Agata Kensy
Małgorzata Szczyrek
Monika Kopeć-Kontek
Rafał Barański
Danuta Fila
tel. bezpośredni (17) 864 19 24
 
Elżbieta Drąg
Joanna Głowacka
Barbara Maczuga
Krystyna Kuźniar
tel. bezpośredni (17) 864 19 54
 
 
Mapa serwisu
Copyright © 2004 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie