Aktualności
Poradnictwo i informacja zawodowa
Zadania CIiPKZ
Programy - Metody
Filmy o zawodach
Czym dysponujemy
Filmy pomocne w poszukiwaniu pracy
Strony z ofertami pracy
CIiPKZ Podkarpacia
Oferta Centrów
Download

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres pocztowy:
 
CIiPKZ Podkarpacia
W województwie podkarpackim funkcjonuje 4 Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej: w Rzeszowie, Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu. Są to placówki, które działają w ramach Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie i funkcjonują jako wyspecjalizowane jednostki organizacyjne w prowadzeniu poradnictwa zawodowego poprzez świadczenie wyspecjalizowanych usług w zakresie planowania kariery zawodowej na rzecz bezrobotnych i poszukujących pracy. Do zadań każdej z tych placówek należy przede wszystkim:
  • udzielanie pomocy w podejmowaniu decyzji zawodowych oraz poszukiwaniu odpowiedniej pracy,
  • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie informacji o zawodach, rynku pracy, oraz o możliwościach zdobywania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • udzielanie pomocy w aktywnym poruszaniu się po rynku pracy,
  • dysponowanie informacjami o programach rynku pracy, które ułatwiają zatrudnienie,
  • pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.
Centra świadczą jednakowe usługi i dysponują podobnym zasobem informacji, tak więc każda osoba zainteresowana skorzystaniem z pomocy świadczonej przez CIiPKZ, może zwrócić się do najbliżej położonej - dla swego miejsca zamieszkania - placówki.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
w Krośnie
ul. Lewakowskiego 27b
tel./fax.: 13 436-49-17
e-mail: ciz-krosno@wup-rzeszow.pl
Skype: ciipkz-krosno@wuprzeszow.onmicrosoft.com

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
w Przemyślu
ul. Kościuszki 2
tel./fax.: 16 678-22-70, 678-60-87
e-mail: ciz-przemysl@wup-rzeszow.pl
Skype: ciipkz-przemysl@wuprzeszow.onmicrosoft.com
 
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
w Rzeszowie
ul. Langiewicza 15
tel./fax.: 17 773 70 71, 773 70 87
e-mail: centrum@wup-rzeszow.pl
Skype: ciipkz-rzeszow@wuprzeszow.onmicrosoft.com

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
w Tarnobrzegu
ul. 1-go Maja 4a
tel.: 15 822 15 94  wew. 343 
e-mail: ciz-tarnobrzeg@wup-rzeszow.pl
Skype:
ciipkz-tarnobrzeg@wuprzeszow.onmicrosoft.com

Mapa serwisu
Copyright © 2004 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie