Aktualności
Poradnictwo i informacja zawodowa
Zadania CIiPKZ
Programy - Metody
Filmy o zawodach
Czym dysponujemy
Filmy pomocne w poszukiwaniu pracy
Strony z ofertami pracy
CIiPKZ Podkarpacia
Oferta Centrów
Download

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres pocztowy:
 
Programy - Metody
WARSZTATY POSZUKIWANIA PRACY - trzydniowe zajęcia aktywizujące dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, mających problemy z wkroczeniem lub powrotem na rynek pracy lub zmianą miejsca zatrudnienia. Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z aktywnymi formami i metodami poszukiwania pracy oraz przygotowanie do samodzielnego, skutecznego i efektywnego pozyskiwania zatrudnienia.
W trakcie warsztatów uczestnicy nabywają praktycznych umiejętności związanych z przygotowaniem i sporządzaniem dokumentów aplikacyjnych (cv, list motywacyjny) oraz przeprowadzaniem autoprezentacji i rozmowy kwalifikacyjnej pracodawcą.
Efektem zajęć jest przede wszystkim wyposażenie uczestników w zasób wiedzy i umiejętności radzenia sobie z problemami zawodowymi poprzez modyfikację samoświadomości oraz wykształcenie otwartej, aktywnej postawy wobec problemów zatrudnieniowych.

ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - program trzydniowych zajęć tematycznych dla osób bezrobotnych, poszukujących pracy i absolwentów szkół zainteresowanych uruchomieniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Celem szkolenia jest przede wszystkim zapoznanie się uczestników z tym, jak krok po kroku założyć własną firmę, jak przystąpić do opracowania projektu przedsięwzięcia, jakie są podstawy i formy prawne prowadzonej działalności, ja rozliczać się z podatku dochodowego oraz gdzie szukać pomocy doradczej, prawnej, finansowej w trakcie prowadzenia własnego biznesu.
W trakcie zajęć uczestnicy otrzymają również informacje na temat źródeł finansowania własnej działalności gospodarczej oraz mają możliwość nie tylko dokonania analizy słabych i mocnych stron samozatrudnienia lecz także krytycznej oceny swojej postawy i umiejętności niezbędnych do podjęcia decyzji o rozpoczęciu i prowadzeniu własnej firmy.

KSZTAŁCENIE - ZAWÓD - KARIERA - program zajęć grupowych dla młodzieży ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych, których celem jest pomoc uczniom w rozpoznaniu i określeniu własnych preferencji, predyspozycji i zainteresowań zawodowych, określenie ścieżki przyszłej kariery zawodowej oraz wytyczenie etapów dalszej edukacji. W trakcie zajęć uczniowie mają możliwość zapoznania się z realiami lokalnego rynku pracy, informacjami na temat poruszania się po rynku pracy oraz korzystaniem z szerokiego zasobu informacji zawodowej - na temat zawodów i instytucji edukacyjnych - zgromadzonego w CIiPKZ.

POSZUKIWANIE PRACY PRZEZ INTERNET - program zajęć grupowych dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, których celem jest wskazanie uczestnikom nowych metod i technik pozyskiwania informacji na temat rynku pracy, przekazanie podstawowych informacji dotyczących korzystania z Internetu jako nowoczesnej metody poszukiwania pracy oraz przygotowanie do samodzielnego komunikowania się z pracodawcą przez Internet (sporządzanie i wysyłanie ofert własnych do pracodawców, wysyłanie odpowiedzi na oferty pracodawców).
Poszukujący pracy dzięki korzystaniu z sieci zyskuje bogate źródło informacji przy jednoczesnej oszczędności czasu, a miejsce zamieszkania przestaje być czynnikiem decydującym o znalezieniu pracy. Bazy internetowe można przeglądać używając różnorodnych opcji selekcjonowania i porządkowania - począwszy od preferowanego miejsca pracy, poprzez branżę, a skończywszy na stanowisku. Dlatego też jednym z głównych celów tych zajęć jest pokazanie możliwości wykorzystania najnowszych osiągnięć techniki w celu skutecznego i efektywnego poszukiwania zatrudnienia.

SAMODZIELNOŚĆ W POSZUKIWANIU PIERWSZEJ PRACY - dwudniowe grupowe zajęcia warsztatowe dla osób bezrobotnych, chcących podjąć pierwszą w życiu pracę. Program ten kładzie nacisk głównie na budowanie u młodego człowieka pozytywnego nastawienia do pracy i procesu jej poszukiwania. Ma przekazać podstawową wiedzę w zakresie technik efektywnej autoprezentacji, wywierania pozytywnego wrażenia, efektywnego komunikowania się i znaczenia "języka ciała". Ma również na celu zapoznanie młodych ludzi z usługami świadczonymi przez powiatowe urzędy pracy i przekazanie informacji o należnych im prawach do korzystania z pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z zasadami sporządzania dokumentów aplikacyjnych i przebiegiem rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą.

ZATRUDNIENIE W UNII EUROPEJSKIEJ - warsztaty grupowe dla osób zamierzających poszukiwać i podejmować pracę w krajach Unii Europejskiej. Celem zajęć jest przede wszystkim:
  • zapoznanie uczestników z zasadą swobodnego przepływu osób w UE i wynikającymi z niej prawami i obowiązkami,
  • przekazanie informacji na temat okresów przejściowych w poszczególnych krajach UE i związanych z nimi ograniczeń w podejmowaniu pracy i korzystaniu z systemu zabezpieczenia społecznego,
  • zapoznanie z możliwościami transferu przyznanego w Polsce zasiłku dla bezrobotnych do krajów UE,
  • udzielenie informacji dotyczących uznawania kwalifikacji nabytych w Polsce (dyplomy, certyfikaty),
  • przygotowanie uczestników do samodzielnego poszukiwania pracy w krajach UE, z wykorzystaniem portali internetowych poświęconych pracy ze szczególnym uwzględnieniem systemu EURES,
  • przekazanie informacji dotyczących podejmowania działalności gospodarczej w krajach UE.
ROZUMIEĆ I BYĆ ROZUMIANYM - skuteczne metody komunikacji międzyludzkiej - grupowe warsztaty tematyczne dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy, których celem jest zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami efektywnej komunikacji, uświadomienie znaczenia znajomości zasad komunikacji międzyludzkiej w relacjach pomiędzy pracodawcą i pracownikiem, zrozumienie znaczenia komunikacji niewerbalnej i asertywności w kontaktach międzyludzkich oraz wzmocnienie poczucia zaufania do siebie i swoich możliwości.
Częstokroć znalezienie oferty pracy, a zawsze - skuteczne zaprezentowanie się pracodawcy, uzależnione są od postawy kandydata. Tak więc, uświadomienie tego uczestnikom szkolenia, zrozumienie przez nich roli oraz wpływu naszego sposobu mówienia, zachowania, wyglądu - na decyzję pracodawcy oraz ćwiczenie przez nich "doskonałych" zachowań interpersonalnych, zaowocuje w przyszłości z pewnością otrzymaniem oferty pracy i utrzymaniem zatrudnienia.
Mapa serwisu
Copyright © 2004 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie