Aktualności
Poradnictwo i informacja zawodowa
Informacja zawodowa
Poradnictwo zawodowe
Zadania CIiPKZ
Programy - Metody
Filmy o zawodach
Czym dysponujemy
Filmy pomocne w poszukiwaniu pracy
Strony z ofertami pracy
CIiPKZ Podkarpacia
Oferta Centrów
Download

Jeśli chcecie Państwo otrzymywać informacje z naszego serwisu prosimy poniżej podać adres pocztowy:
 
Poradnictwo i informacja zawodowa
Istota i cele poradnictwa zawodowego
 
Poradnictwo jako takie jest wielopłaszczyznową dziedziną działalności społecznej wymagającą od zajmujących się nim dobrego, interdyscyplinarnego przygotowania merytorycznego. Definiowanie poradnictwa jest różnorodne. Definicje podzielić można na trzy zasadnicze grupy obejmujące znaczenia; węższe, szersze i systemowe:
 1. Poradnictwo w znaczeniu węższym - nacisk definicyjny położony jest na moment udzielania pomocy, najczęściej przez porady. Podkreśla się w tych definicjach wagę interakcji doradcy z radzącym się jako znaczące zdarzenie społeczne.
 2.  
  "Poradnictwo jest to działanie polegające na niesieniu pomocy za pośrednictwem porady" (Czerniawska, Pawłowska 1986),
   
  "Poradnictwem nazywamy pomoc w rozwiązywaniu problemów w trudnej sytuacji" (Kargulowa 1980),
   
  " Poradnictwo jest to stosunek (związek) międzyludzki, w czasie, którego jedna osoba (doradca) stara się pomóc drugiej (klientowi) zrozumieć problemy i uporać się z nimi" ( Lexikon der Psychologie 1980)
   
 3. Poradnictwo w znaczeniu szerszym - najbardziej istotny jest nie tyle moment udzielania porady, ile ich realizacja, wpływanie na modyfikację zachowań radzącego się. W tych definicjach wskazuje się ścisły związek z wychowaniem, nauczaniem, terapią i innymi działaniami naprawczymi, korygującymi i profilaktycznymi. Poradnictwo implikuje zmiany określonej rzeczywistości.

  "Poradnictwem nazywa się ukazywanie możliwości, propozycji działania, przez wyjaśniające pomocne rozmowy w celu przygotowania klientów do rozwiązywania problemów" (Kargulowa 1979),

  "Poradnictwo to działania optymalizujące, wychowawcze, naprawcze, korekcyjne i inne związane z niesieniem pomocy przez udzielanie porad, wskazówek, informacji i instrukcji" (Wojtasik 1984).
 4.  
 5. Poradnictwo w znaczeniu systemowym - definicje tej grupy eksponują poradnictwo jako działanie społeczne, instytucjonalne, skierowane do grup odbiorców.
 6.  
  "To instytucjonalne zorganizowane i profesjonalnie realizowane działanie społeczne, zorientowane bezpośrednio i pośrednio na jednostkę" (Jędrzejczak 1988),
   
  "To system kompleksowych działań szkoły, poradni wychowawczych i innych instytucji i zatrudnionych tam specjalistów" (Franus 1982),
   
  "Poradnictwo zawodowe jest systemem działań społecznych, które ujęte w ramy instytucji publicznych danego kraju mają na celu pomagać w możliwie trafnym, to jest zgodnym z potrzebami społeczno-gospodarczymi, oraz indywidualnymi, różnicowaniu zawodowym jego obywateli, a zwłaszca młodzieży" (Budkiewicz 1960)
Przedstawione przykładowe definicje w trzech ujęciach (psychologicznym, pedagogicznym i socjologicznym) nie wykluczają się wzajemnie. Stosowanie ich łącznie lub rozdzielnie jest możliwe i zależy wyłącznie od charakteru problemów, z jakimi przychodzą radzący się a także od indywidualnych potrzeb czy decyzji radzącego się. Zależne jest to także od miejsca funkcjonowania doradcy i celów, jakie chce on osiągnąć.
Mapa serwisu
Copyright © 2004 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie